Welkom op deze website met de domeinnaam:      

www.probus-leuven-vesalius.be

           Omwille van onregelmatigheden in 2015 in de toepassing van het huishoudelijk reglement door het bestuur van Probus Leuven Vesalius met Yvan Swinnen als voorzitter, wordt deze website sinds 6 april 2017 niet meer beheerd.      

           De oorzaak is te vinden omdat meerdere Probus business senioren die in pensioen gaan, in een zwart gat vallen, vooral de individuen die geen afscheid kunnen nemen van hun dictatoriale eerzucht. Daarom zoeken deze senioren meestal gezelschap op in senioren clubs in hun omgeving om verder aan hun dictatoriale eerzucht te kunnen voldoen. Bij verscheidene seniorenclubs zoals bij Probus, wordt deze ambitie onderdrukt omdat ze de vriendschap, de verdraagzaamheid en vooral de eerlijkheid in hun doelstellingen van hun vereniging hebben opgenomen.      

             Spijtig dat sommige bestuur leden, door eigenzinnige dictatoriale eerzucht besmet, misbruik maken van hun functie en desnoods het huishoudelijk reglement en of de statuten aan hun laars lappen, omdat het in hun kraam past.      

           Elke poging van Probus leden om dergelijke onrechtvaardige situatie recht te zetten, worden dan door het bestuur verworpen. Desnoods wordt het Probus lid als ‘niet welkom’ lid genomineeerd in de club.      

           Met het slachtoffer te beteugelen en de leden, oorzaak van het probleem, onschendbaar te behandelen, zal de blaam op de club niet verdwijnen. Bovendien, zonder kennis van dit dossier heeft het bestuur meestal alle volgzame leden (brave Vlamingen) van de club overtuigd om deze beteugeling te steunen. Dit verzwaart nog meer de blaam op de club.      

           Tegen onrechtvaardigheid mag men zich verdedigen met alle wettelijke democratische middelen waarover men beschikt. Van een Probus clubvoorzitter wordt verwacht dat het bestuur ervoor zorgt dat de vriendschap, de verdraagzaamheid en de eerlijkheid in de club worden toegepast door de leden, alle bestuursleden inbegrepen. Dit wordt niet bereikt door eigenzinnige dictatoriale eerzucht.      

           Tegenstrijdig met het huishoudelijk reglement heeft het bestuur van de Probus Leuven Vesalius club geen geheime verkiezingen gehouden en één van de kandidaten, Jef Ketelslegers, aangesteld als ondervoorzitter. Nadien werd deze ondervoorzitter, zonder enige vorm van rechtzetting, in 2018 aangesteld als voorzitter. In deze omstandigheden, als uitgesloten kandidaat ondervoorzitter, heb ik mijn ontslag genomen op 6 april 2017 uit mijn functie als webmaster van de club.      

           Bovendien hebben in oktober 2017, de toenmalige voorzitter Jef Van Himbeeck en toenmalige ondervoorzitter Jef Ketelslegers van Probus Leuven Vesalius gemeld, geen interesse te hebben voor deze website. Hierdoor werd het noodzakelijk alle publicaties uit de website te verwijderen en de website bezoeker te informeren.      

           Uiteindelijk werd ik in november 2018 door Jef Van Himbeeck benaderd om een oplossing te vinden om deze onrechtvaardigheid eens en voor altijd recht te zetten. Spijtig, maar tot heden heeft het bestuur van Probus Leuven Vesalius gefaald en wil men de zaak begraven.      

           Op 7 februari 2019 meldt het voltallig bestuur met de tekst via een e-mail verzonden door Mark Naessens dat:      

           Quote      
".....het is uitgesloten dat het bestuur iets onderneemt om aan je eisen tegemoet te komen.      
(getekend)      
Jef Ketelslegers, voorzitter      
Wim Nijs, ondervoorzitter      
Tony Polspoel, secretaris      
Mark Naessens, penningmeester      
Jef Van Himbeeck, past-voorzitter      
           Unquote      

           Iedereen die dit mee ondertekend heeft, kan zich niet onttrekken van schuld. Iedereen is vrij voor zichzelf te beslissen of men al dan niet akkoord is of men het reglement volgt of niet. Een opgeblazen brug kan men herstellen zolang de brugpijlers nog bruikbaar zijn. Hier werden zowel de brug als de brugpijlers vernietigd. Onbegrijpelijk voor een club waar vriendschap, verdraagzaamheid en eerlijkheid thuis hoort ! Gerechtigheid is niet van toepassing in deze Probus club.      

           Of men deze historiek graag leest of niet, deze is gebaseerd op echte feiten. Het is de bedoeling om er de nodige lessen uit te leren en dit in de toekomst te voorkomen. Als men zich aangesproken voelt, zoveel te beter; dan is de kans groter dat je niet in herhaling zult vallen. Steek het niet in de doofpot. 'Bezint eer ge begint' want spijt is verstand dat te laat komt. Alle Probus Belgium leden mogen dit verhaal kennen.      

           Alle voorstellen (meer dan 20) die aan het bestuur werden aangeboden om voor eens en altijd deze onenigheid op te lossen werden verworpen.      

           Einde 2022 heeft de voorzitter van de club, Maurice Van Cauwenbergh, het initiatief genomen en telefonisch gemeld dat ik niet meer welkom ben in de club zolang deze informatie op de website staat. De waarheid wordt als laster en eerroof beschouwd maar er wordt geen enkel voorstel gebruikt om deze onenigheid op te lossen. Een schriftelijke bevestiging van deze beslissing bleef uit.      

            Nadien kwam dan de motivatie (zoals Pilatus) van Maurice:      

           QUOTE:      
Als verkozen voorzitter van de club, en na de opmerking die de club heeft gehoord op de Voorzittersvergadering te Genk (26 clubs hebben van jouw fratsen gehoord) heb ik als voorzitter beslist mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Al meermaals is ‘het euvel’ met jou aangekaart. Na jaren nog steeds geen resultaat.      
Het is aan jou om de laster en eerroof weg te nemen van het internet.       

Het ga je goed.      

    Groet.      
           UNQUOTE:      

            Maurice Van Cauwenbergh, was nog geen lid in november 2015 (lid op 07-11-2017) maar voelde zich in zijn privacy geschonden. Hij kende het dossier niet! 0p 21 september 2018 stuurde hij een eisende e-mail om het web portaal PROBUS-LEUVEN-VESALIUS.BE per heden te schrappen. Toen werd hij niet gevolgd door het bestuur en de club.  

            Nu dat hij voorzitter was in 2022 kon hij wraak nemen...maar...de blaam op de club blijft bestaan.   

BASTA !      


Roger Leppens      
In 2008 mede stichter en sinds einde 2022 'niet welkom' lid van Probus Leuven Vesalius      
Gast lid van Probus Genk Martinus      
Lid van Probus Global      
Webmaster Probus Vlaanderen      
Webmaster Probus Study      
Webmaster Zeezicht Oostende      
Ex webmaster Probus Belgium      
Ex Ict-Verantwoordelijke Probus Limburg/Vlaams Brabant      
Ex webmaster Probus Leuven Vesalius      
Website, Probus Genk Martinus, design & development      
Website, Probus Tongeren Ambiorix, design & development